اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۳۳۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۷۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۴۰۷۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۳۷۴۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ سعید شیدایی.طبقه همکف،پلاک 11

ارتعاشات صنعتی ایران بازرگانی رامین

تلفن

  • ۳۳۹۴۳۳۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۴۷۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۴۰۷۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۹۳۷۴۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ سعید شیدایی.طبقه همکف،پلاک 11