اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۴۳۳۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۴۷۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۴۰۷۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۳۷۴۰۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ سعید شیدایی.طبقه همکف،پلاک 11

دفاتر و نمایندگی ها

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر مرکزی (دفتر مرکزی)

مشخصات

  • :
  • دفتر مرکزی
  • آدرس:
  • خیابان خیام شمالی،مقابل پارک شهر،پاساژ سعید شیدایی.طبقه همکف،پلاک 11

  • :
  • ۳۳۹۴۳۳۲۶ ۲۱ ۰۰۹۸
  • :
  • ۳۳۹۴۷۹۱۰ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :
  • ۳۳۹۴۰۷۴۸ ۲۱ ۰۰۹۸

  • :

 آقای غلام زاده
 مدیریت
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۴۳۳۲۶
 ۰۰۹۸ ۲۱ ۳۳۹۴۰۷۴۸
 ۰۰۹۸ ۹۱۲۱۹۳۷۴۰۸

آدرس

دفتر نمایندگی/شعبه دفتر جدید

مشخصات

  • :
  • دفتر جدید
  • آدرس:
  • آدرس دفتر جدید

     آقای غلام زاده
     مدیریت
     
     
     

    آدرس