اتصالات انبساطی فلزی


تغییرات دما، نوسانات ارتعاشی، فعالیت های لرزه ای و وزش باد، از جمله ی عواملی هستند که امکان دارد سازه ها را تحت تاثیر قرار دهند و منجر به تخریب آنان شوند.
جهت مدیریت این موضوع، تجهیزاتی تحت عنوان اتصالات انبساطی طراحی شده اند که با به کارگیری آنان می توان عملکرد سازه ها را در شرایط ذکر شده بهبود بخشید.
وظیفه این تجهیزات، جذب ارتعاش، انبساط و انقباض در دماهای مختلف و حفظ تعادل سازه در مقابل نشست زمین یا زمان زلزله می باشد.

اتصالات انبساطی فلزی:این اتصالات حرکت طولی معادل ۱۰۰± میلی متر دارند و در خطوط لوله روکار و مواردی که حرکت طولی خط وجود دارد جهتجلوگیری از آسیب دیدن قطعات و تجهیزات خط لوله به دلیلنیروهای ناشی از انبساط و انقباض خط لوله مورد استفاده قرار می گیرند. این قطعات به خاطر طراحی خاص ، بر عکس انواع آکاردئونی و لاستیکی قابلیت تحمل فشارهای بالا را دارا می باشند. کاربرد دیگر این اتصالات حفاظت خط لوله در مکان هایی که نیروی ناشی از زلزله امکان دارد به تجهیزات آسیب وارد کند می باشد که در ای نصورت کاربرد این قطعات تنها به خطوط لوله روکار محدود نمی شود و در لوله هایی که در زیر زمین نصب شده اند، استفاده می شود.خصوصیاتاتصالات قابل انبساط :۱- مقاومت مکانیکی فوق العاده در برابر نیروهایی که توسط خط لوله به این اتصالات وارد می شود.۲- عمر زیاد سیستم آب بندی کننده به علت استفاده از سطوح لغزنده استنلـس استیل که از تغییر شکـل و پاره شدن آن جلوگیری می کند.۳- حرکت به مقدار ۱۰۰± میلی متر که تعداد لازم این قطعات را در خط لوله کاهش می دهد.۴- اتصالات قابل انبساط مخصوص سیستم های حرارتی تا دمای °۲۲۰ بر حسب سفارش، ساخته و تولید می شوند.