شیر پروانه ای سفارشی
شیر پروانه ای به خاطر عرض کم آن عموما دارای وزن پایین تری نسبت به سایر شیرها می باشد.

همین مطلب سبب می شود از لحاظ قیمت هم عموما مقرون به صرفه باشد.

از خصوصیات شیر پروانه ای می توان به وزن کمتر نسبت به سایر شیرها و همچنین قیمت مناسب آن ها اشاره نمود.

این نوع شیرها در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی، ایمنی، صنایع نفت و گاز و ...مورد استفاده قرار می گیرند.

شیر پروانه ای نوعی شیر صنعتی می باشد که با استفاده از یک دیسک دایره ای یا مستطیلی جریان سیال را کنترل می نماید؛ دیسک هایی که به آن ها اشاره نمودیم امکان چرخش حول محور خود را دارند و می توانند جریان سیال را مسدود یا کنترل کنند. شیر پروانه ای جهت وصل و قطع و کنترل جریان سیال با عملگر اهرم، گیربکس، پنوماتیک، برقی و هیدرولیکی استفاده می شود. طریقه ی عملکرد شیر پروانه ای مانند شیرهای توپی و بال ولو جهت قطع و وصل سریع جریان می باشد و به خاطر اینکه این شیرها همیشه در مسیر جریان سیال قرار می گیرند، فشار را حتی در حالت باز بودن کاهش می دهند.شیر پروانه ای نوعی شیر دیسکی دارای حرکت چرخشی به صورت ربع گرد می باشد که جهت توقف، تنظیم، شروع و کنترل جریان سیال استفاده می گردد. دیسک در شیر پروانه ای عموما دور یک محور می چرخد و مسیر سیال را مسدود می کند یا به آن اجازه عبور می دهد. در حقیقت، شیر پروانه ای دارای یک دیسک یا صفحه است که به وسیله ی یک میله در میانه یا پشت آن به بدنه متصل می شود. هنگامی که شیر پروانه ای باز باشد، دیسک نود درجه چرخیده و مسیر عبور سیال را باز نگه می دارد.

از لحاظ چرخش و باز کردن مسیر سیال یا بستن آن، شیر پروانه ای شبیه شیر توپی عمل می کند. شیر های پروانه ای بزرگ عموما اصلاحا مجهز به گیربکس هستند که در آن دستگیره دستی توسط چرخ دنده ها به بدنه اصلی متصل می شود. این کار عملکرد شیر را ساده می کند ، ولی با هزینه و سرعت بیشتر بوده است.