اتصالات اکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران


در سیستم هایی که در آنان بحث منتقل کردن سیال می باشد حرکت های ناخواسته بروز

می نماید که ریشه ی این حرکت ها می تواند تغییرهای دمایی به وجود آمده از سیال یا

محیط، لرزش دستگاهای موجود در سیستم شامل پمپ، کمپرسور و ... و یا حرکت های به

وجود آمده از عوامل خارجی نظیر باد، زلزله، نشست سازه و ... باشد. با هدف جذب حرکت

های به وجود آمده و عدم منتقل کردن آن ها به دستگاهای موجود و خطوط لوله، از اتصالات

انعطاف پذیر استفاده می گردد.

اتصالات آکاردئونی در صنایع گوناگون برای جذب تغییرات ابعادی استفاده می شوند.

مزایای اتصالات آکاردئونی:

طراحی و عملکرد ساده ای دارد.

کاهش فضای مورد نیاز

کاهش وزن

صرفه جویی در قیمت

تسهیل در مهندسی و طراحی سیستم های لوله کشی

انعطاف پذیری بالا در طراحی سیستم های لوله کشی

ثبات و امنیت بیشتر در زمان کارکردتحمل درجه حررات و فشار بالا و جذب حرکت های محوری، جانبی و زاویه ای با در نظر داشتن آرایش مناسب از جمله ویژگی های اتصالات آکاردئونی است که سبب کاربرد گسترده ی آنان در سیستم های متفاوت Piping و Ducting در صنعت متفاوت از جمله آب، نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه ها، صنایع ذوب آهن، مجتمع های فولاد، سیستم های مطبوع و ... شده است.

هر لوله ای که سیال را از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال می دهد، تحت تاثیر نیروهای متعددی از جمله تنش قرار می گیرد که منجر فشار به لوله می شود.

بعضی از دلایل ایجاد تنش در لوله ها عبارتند از:

فشارهای خارجی و داخلی در دمای کاری

وزن خود لوله و تجهیزات وصل شده به آن

انبساط حرارتی

حرکت های جانبی از محور اصلی خود لوله که ناشی از اعمال نیروهای خارجی است.