اکسپنشن جوینت


نام دیگر اکسپنشن جوینت، لرزه گیر هست. همانطور که از نام آن مشخص است اکسپنشن ها

برای جلوگیری از انتقال لرزش هایی که تجهیزات دینامیکی در خطوط لوله مثل پمپ، فن،

کمپرسور و … به خط لوله به کار می رود. رایج ترین قسمتی که اکسپنشن جوینت ها به کار

می روند در قسمت ساکشن پمپها هست که با حذف لرزشهای بوجود آمده، ضربات قوچ و

شوک ها را نیز حذف می کند.

اکسپنشن جوینت ها در صنایع مختلفی استفاده می شوند:

سیستم های سرمایشی و گرمایشی 

صنایع گاز ، نفت، پتروشیمی

خروجی اگزوز موتورهای احتراقی

مبدل های حرارتی

صنایع فولاد

نیروگاه های بخار، سیکل ترکیبی، برق آبی و هسته ای و...

لرزه گیر ها به عنوان یک مفصل انبساطی در واحدهای صنعتی را دارد.انبساط حرارتی و انقباض ناشی از تغییر دما ،

نوسان ناشی از باد

وقایع لرزه ای

انحراف بار استاتیک

انحراف بار زندهاکسپنشن جوینت، واسطه لاستیکی، لرزه گیر، رابط فنری یا اتصال مفصلی در کانال های بزرگ سیستم های منتقل کردن سیال و مواد استفاده می شود که به وسیله ی آن قطعات ثابت لوله های انتقال سیال که از هم فاصله یا نسبت به هم زاویه دارند بدون فشار بر روی قسمت ثابت، آنان را به یک دیگر وصل می کند و سبب جبران انحراف های کانال ها، منتقل کردن حرارت، ممانعت از لرزش و کاهش سر و صدا، پایداری حرارتی و بهبود فشار سیستم به علت تغییر حرارت می شود.

اکسپنشن جوینت می تواند از مواد لاستیکی و یا پارچه های نسوزساخته گردد که بسته به نوع و محیط آنان متفاتاست. اکسپنشن جوینت یا واسطه لاستیکی در صنایع سیمان، تولید کاغذ و خمیر کاغذ، آب و فاضلاب دریایی، استخراج معدن،تولید برق، گرمایش و تهویه مطبوع مورد استفاده بیشتری دارد.

اکسپنشن جوینت با توجه به شرایط خاصی که در آن قرار می گیرند شامل تنش های حرارتی، کششی، خمشی و پیچشی و همچنین حجم بالای گاز عبوری از بین آن ها در صنعت مختلف، نیروگاه ها، فولاد سازی، تأسیساتی، گاز و نفت و پتروشیمی کاربرد وسیعی دارند.

اکسپنشن جوینت یا لرزه گیرها به دو صورت مهاردار و بدون مهار در این شرکت تولید می شود:

انواع لرزه گیرهای مهاردار :

لرزه گیرهای مهاردار فلزی، فلنچی و لاستیکی

اکسپنشن جوینت :

نام دیگر اکسپنشن جوینت، لرزه گیر هست. همان گونهکه از نام آن مشخص است اکسپنشن ها جهت جلوگیری از منتقل کردن لرزش هایی که تجهیزات دینامیکی در خطوط لوله نظیر پمپ، فن، کمپرسور و … به خط لوله استفاده می شود.

رایج ترین قسمتی که اکسپنشن جوینت ها استفاده در قسمت ساکشن پمپ ها هست که با حذف لرزش های به وجود آمده، ضربات قوچ و شوک ها را هم حذف می نماید.

لرزه گیر ها به عنوان یک مفصل انبساطی در واحدهای صنعتی را دارد.

انبساط حرارتی و انقباض ناشی از تغییر دما ،

انحراف بار استاتیک

انحراف بار زنده

نوسان ناشی از باد

وقایع لرزه ای